valikud

Järvamaa bowlingu rahvaliiga

Endine Järvamaa firmaliiga on nüüd rahvaliiga.

mänguajad
reglement
händikäpi punktid
TULEMUSED : finaal
1.voor 2.voor 3.voor 4.voor 5.voor
võistkonnad mehed naised
fotod


Reglement

Järvamaa Rahvaliiga 2017 on händikäpiga võistkondlik võistlus. Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit. Kõigis reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest, mis on avaldatud www.evml.ee. Võistluse korraldaja on MTÜ Veskisilla Bowlinguklubi.

Osalemisõigus

Osa võivad võtta Järvamaaga seotud inimestest koosnevad (kaastöölised, klubiliikmed, sõpruskonnad) võistkonnad. Võistkonna suuruseks 3 mängijat, kusjuures vähemalt üks mängija peab olema naine või üle 50.a (kaasa arvatud) seenior või kuni 18.a (kaasa arvatud) juunior. Kui juunior saab 19 aastaseks peale esimest vooru võib ta osaleda juuniorina kuni liiga lõpuni. Võistlussarja jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus.

Iga mängija tulemustele lisatakse vastavalt tema tasemele händikäpipunktid järgmise valemi alusel: (190-keskmine) x 0,8. Maksimumhändikäpiks on 60 punkti. Seega näiteks 150 punktise keskmisega mängija händikäpiks saadakse: (190-150) x 0,8 = 32 punkti iga mängu kohta.

Enne 1.etappi määratakse händikäpi punktid Veskisilla Bowlinguklubi AVK (arvestusliku võistluskeskmise) põhjal (seisuga 15.01.2017) . Mängijatele kellel AVK keskmist ei ole arvestatakse maksimum händikäp. Võistleja händikäppi korrigeeritakse alates kolmandast etapist iga järgneva etapi eel vastavalt tema liiga keskmisele alates kolmandast etapist. ( 1. ja 2. etappi No-Tap mängude keskmisi ei arvestata).

Keelatud on mängida sihilikult alla oma tegelikku taset, püüdes nii saada suuremat händikäpi järgmisteks võistlusvoorudeks. Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 punkti. Tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

Registreerumine

Võistkonna registreerimine, võistkonna ja liikmete nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni 18.jaanuarini 2017, tel 53 443 474 või e-posti teel silja@vsbowling.ee

Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on korraldajatel õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi. Registreerunud võistkonna mitte ilmumisel on võimalik ka hilisem liitumine Rahvaliigaga. Ettenähtud mängupäeval mitte ilmunud võistkond vastutab osavõtutasu ulatuses.

Osavõtutasu

Turniiri osavõtutasu on 200 eur + km võistkonna kohta. Osavõtutasu sisaldab võistluste korralduskulusid ja auhinnafondi. Paremaid võistkondi ja üksikmängijaid autasustatakse igal õhtul meenetega ning võistluse lõpus auhindade ja karikatega.

Toimumise aeg

Võistlused toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kell 19:00 Veskisilla bowlingusaalis Türi-Allikul.
Turniir algab 18.01.2017 ja lõppeb finaaliga 29.04.2017.
Täpsed mänguajad avaldatakse jooksvalt Veskisilla Bowlinguklubi kodulehel ja FB Veskisilla Bowlinguklubi Rahvaliiga 2017.

Võistlussüsteem

Turniir toimub nn. Šveitsi süsteemis, 4 võistkonnalistes alagrupides. Esimeseks etapiks alagrupid loositakse. Teises ja edaspidistes etappides jaotatakse Šveitsi süsteemis võistkonnad alagruppidesse vastavalt hetkel kehtivale turniiri paremusjärjestusele.

Võistlusel mängitakse Ameerika mänguviisis, 2 võistkonda rajapaaril. Punktiarvestus on esimesel etapil 8 No-Tap ja teisel etapil 9 No-Tap. Edaspidistel etappidel on tavaline bowingu punktiarvestus.
* 8 No-tap = esimesel viskel maha visatud 8 või enam kurikat loetakse ”strike”-ks.

Võistkonnad mängivad igas voorus 3 minimatši oma alagrupi võistkondadega. Omavahelise kohtumise võitja on võistkond, kes saavutab kokku suurema punktisumma (koos händikäpiga). Matši võit annab kaks võidupunkti, viigi korral saavad mõlemad ühe punkti.

Minimatsi raames mängib iga meeskonna liige ka vastasmeeskonna sama asetusega (1., 2. või 3.) mängija vastu. Mängija võit oma vastase üle (visatud punktid koos hkp-ga) annab võistkonnale 1 võidupunkti, viigi korral saavad mõlemad 1 punkti. Kui vastas mängija puudub, siis saab võistleja kohe võidupunkti.

Mängijate järjestus võistkonnas määratakse händikäpi suuruse järgi kahanevalt. Puuduv mängija saab madalaima asetuse.

Puuduva (haigestunud) võistkonnaliikme puhul arvestatakse võistkonna punktisummas mängija AVK hetkekeskmine miinus 10 punkti pluss händikäp. Alates kolmandast etapist väheneb arvestatav summa -10 punkti iga mittemängitud etapi kohta. Puuduva mängija keskmist saab arvestada ainult võistlejale, kes on vähemalt korra juba käesolevas Rahvaliigas osalenud. Kui esimeses voorus puudub mõni mängija arvestatakse tema punktisummaks koos händikäpiga 115 punkti. Kui puudub terve võistkond, siis loetakse matš kaotatuks.

Üksikute matšide ettemängimine ei ole lubatud.

Paremusjärjestus
Võistkondliku paremusjärjestuse määravad võistkonna poolt turniiri käigus kogutud võidupunktid. Võrdsete võidupunktide korral võrreldakse võistkondade keskmisi punktisummasid. Esmalt koos händikäpiga, ning kui see on sama, siis ilma händikäpita.

Lõplikus individuaalses paremusjärjestuses osalevad võistlejad, kes on mänginud üle 1/2 sarjadest (s.o. vähemalt 10 sarja), kusjuures arvestust peetakse keskmise punktisumma järgi koos händikäpiga. Arvesse lähevad põhiturniiri mängud (mitte finaal). Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised)..

Finaal

Põhiturniiri (kuue etapi) arvestuses kuus paremat võistkonda pääsevad finaali. Põhiturniiril 6.koha saanud võistkond mängib 5.koha saanud võistkonnaga ühe mängu. Selle mängu võitja mängib põhiturniiril 4.koha saanud võistkonnaga ühe mängu. Selle mängu võitja mängib põhiturniiril 3.koha saanud võistkonnaga ühe mängu. Selle mängu võitja mängib põhiturniiril 2.koha saanud võistkonnaga ühe mängu. Selle mängu võitja mängib põhiturniiril 1.koha saanud võistkonnaga kahe võiduni.

Finaalis mängitakse igat mängu võistkondliku võidu peale, kes saavutab mängus suurema punktisumma (koos händikäpiga). Kui finaalis jääb mäng viiki, siis mängitakse ümber 1 ruut kuni võitja selgumiseni. Võistkond määrab ise enda mängijate ümberviskamise järjestuse. Alustava võistkonna selgitab loos. Ümberviskeid alustatakse rajalt, millel mängija sarja lõpetas.

Auhinnad

Kogu liiga paremaid võistkondi ning üksikmängijaid autasustatakse auhindade, karikate ja meenetega.
Igal mänguõhtul autasustatakse meenetega!

Tulemused

Võistluste jooksev seis (mehed, naised, võistkonnad) avaldatakse Veskisilla bowlingusaalis, Veskisilla Bowlinguklubi kodulehel www.vsbowling.ee, Veskisilla Bowlinguklubi Facebooki lehel ja Kesk-Eesti Tre Raadios.

Erijuhud

Kohtuniku otsusega võib võistlejate händikäppi korrigeerida, kui selleks laekub kirjalik ettepanek mõne käesolevas Rahvaliigas osalevalt võistkonnalt ja see on allkirjastatud vähemalt kolme liikme poolt. Sel juhul vaadatakse ettepanek läbi hiljemalt kolme ööpäeva jooksul peale ettepaneku laekumist. Otsus tehakse ettepaneku tegijale ja vaidlusalusele mängijale teatavaks kirjalikult. Otsus hakkab kehtima otsuse tegemisele järgnevast etapist. Põhikriteeriumiks händikäpi korrigeerimisel on võistleja viimase 6 kuu võistluskeskmise märgatav erinevus AVK-st.

Kõigi EVML ja VSBC võistluskeskmist omavate mängijate keskmised on kättesaadavad Veskisilla Bowlinguklubist ja väljastatakse vajadusel e-maili teel.


© 2017 Veskisilla Bowlinguklubi